19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Obce mikroregionu > Prosenice

Prosenice

Prosenice patřívaly k největším obcím okresu Přerov. Ještě v polovině 60. let měly Prosenice takřka 1.200 obyvatel a patřily mezi největší obce okresu. Sousedství okresního města (4,5 km) a masivní bytová výstavba v Přerově od roku 1970 do 1990 se negativně projevila jak na počtu obyvatel tak na jeho věkové skladbě.

Jestliže měly Prosenice při sčítání v roce 1970 1.041 obyvatel, ke konci roku 2000 už to bylo jen 800 obyvatel, z čehož více než 25 % činí obyvatelé v důchodovém věku. Takřka jedna celá generace odešla z obce bydlet do města. Přitom však v obci zůstalo na 50 volných domů a bytů. Dle sčítání lidu v roce 2001 má obec Prosenice 837 obyvatel.

Proseničky či Malé Prosenice, kde tvrz stávala, jsou nyní místní částí obce Prosenice, které leží asi 2 km od Přerova.

Zbytky tvrze se nacházejí v místech domu č.p. 223 a jeho přilehlé zahradě, při mlýnském náhodu Strhanec, v místě, kde se dodnes říká " Na vale " (přímo naproti zdejšího cukrovaru).

Toto stavení č.p. 223, by v sobě snad mohlo ukrývat zbytky kamenného jádra tvrze. Dům dosud stojí na vyvýšeném místě a oproti západní straně ( v místě předpokládaného vnitřího příkopu) je o necelý 1 m převýšen, od jihu je převýšení zřetelnejší a dosahuje něco ke 2 m. Vnitřní příkop, chránící jádro tvrze je na severu a jihu zanesen a vnitřní val kolem něj se z části dochoval pouze na jihu v zahradě domu č.p. 223. Vnější val, který vymezoval dvojdílné utváření tvrze, se do dnešních dnů v náznacích dochoval pouze na severu, kde tvoří nepatrný terenní stupeň v předzahrádkách protejších stavení.

Jak již bylo výše uvedeno, tvrz byla dvoudílné dispozice, přičemž jádro tvrze přibližně zaujímá nynejší stavení č.p.223, které bylo obklopeno asi 15 m širokým příkopem a valem vymezující toto jádro od druhé, menší části tvrze, jakési nástupní plošiny. Tato oválná plošina o průměru necelých 15 m se nacházela pod jádrem, od něhož byla oddělena valem jádra tvrze, který tak vytvořil mezi těmito jejími částmi příkop široký cca 10 m. Tato nástupní plošina je dnes reliéfně čitelná pouze z její západní strany, kde je oproti okolnímu terénu bývalého vnějšího příkopu a valu převýšena cca o 1,5 m.

Oficiální stránky  http://www.obecprosenice.cz/

Obec Prosenice