Drobečková navigace

Úvod > Poznávejme se navzájem

Poznávejme se navzájem

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA, o.s.
Soběchleby 141
753 54 Soběchleby
tel.: +420 581 694 243
e-mail: info@maszahoribecva.cz
www.maszahoribecva.cz
IČ: 27017371

Tento projekt bude realizován v roce 2010 občanským sdružením MAS Záhoří - Bečva, řeší uskutečnění vlastního programu setkání včetně dopravy a stravy a ubytování v Polsku a organizace návštěvy účastníků z Polska na akcích v ČR, moderování, řízení a vedení společných workshopů, debat a výměny zkušeností a informací.

Projekt sestává ze tří aktivit, z nichž dvě budou jednodenní a jedna dvoudenní. První akce s názvem „Hry bez hranic“ proběhne dne 19. 6. 2010 v obci Buk ve sportovním areálu. Jedná se o tradiční jednodenní akci v rámci setkání obcí DSO mikroregionu Pobečví a celé MAS. Zástupci Gminy Prószków se této aktivity zúčastnili již v roce 2009 v Sušicích, kdy se jejich jedno družstvo zapojilo do sportovních disciplín celého společenského a sportovního dne. V průběhu předešlého ročníku této akce (v roce 2008) byla v obci Tučín podepsána partnerská smlouva mezi MAS Záhoří-Bečva a Gminou Prószków.

Druhá akce proběhne dne 7.8. 2010 v obci Radotín ve sportovním areálu, akce má název „Setkání obcí DSO mikroregionu Záhoří-Helfštýn a MAS Záhoří-Bečva“, rovněž se jedná o tradiční jednodenní akci zaměřenou na setkávání obcí DSO Záhoří-Helfštýn a celé MAS, akce se letos zúčastní i družstvo z Polska.

Třetí akce proběhne ve dnech 24.-25.9. 2010 v Gmině Prózsków, představuje dvoudenní odbornou exkurzi po partnerské gmině s prohlídkou místních zajímavých projektů rozvoje území v rámci veřejných a soukromých subjektů s vazbou na trvale udržitelný rozvoj území – poznání území z hlediska regionálního rozvoje a čerpání dotací EU.

Projekt „Poznávejme se navzájem“ je spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF ) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Pl, Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.
„Překračujeme hranice“

všechna loga správně 600.jpg

pobecvi_footer[1].png