26. 6. Adriana

Zítra: Ladislav
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Obce mikroregionu > Buk

Buk

Obec Buk je obcí Přerovského okresu a Olomouckého kraje. Leží na severovýchodě 7 km od Přerova v nadmořské výšce 240-285 m. V současné době žije v obci 376 občanů. Průměrný věk občanu je 38 roků. Obec má dobré autobusové spojení s Přerovem a dostatečnou občanskou vybavenost. Jedinou zajímavostí v obci je kaple svatého Urbana z poloviny 18. století, je to barokní lidová stavba se šestibokou věžičkou. Obec Buk má dlouholetou historii, první písemná zpráva je z roku 1275 kde se připomíná Vlk z Buku, jakožto svědek s Lumírem z Věrovan a Předborem z Citova na listině pro klášter hradištský. Obec Buk je součástí mikroregionu "Pobečví" v němž je zapojeno 17 obcí, která se nachází v okolí řeky Bečvy.kaple sv. Urbana

www.obecbuk.eu

Buk je středně velkou obcí ležící 7 km severovýchodně od Přerova. Katastrální výměra obce je 378 ha v nadmořské výšce 250 m n.m. V roce 1794 zde bylo 34 domů a 239 obyvatel. V roce 1980 už v obci Buk bylo 110 domů a 426 obyvatel. Při posledním sčítání v roce 2001 bylo v obci 126 domů a 375 obyvatel.

První písemná zmínka o Buku je z roku 1275, kde je uváděn pán Vlk z Buku jakožto svědek s Lumírem z Věrovan a Předborem z Citova na listině pro klášter hradišťský. V roce 1375 vlastnil dvůr z Buku pan Franc z Kunovic. A majitelé se neustále měnili. Až roku 1668 byl Buk spojen s rokytnickým panstvím.

Po zřízení velkoprosenické fary v roce 1784 byla obec Buk přifařena do Velkých Prosenic. Uprostřed obce stojí místní kaple zasvěcená svatému Urbanu, je to barokní lidová stavba se šestibokou hvězdičkou, postavená v polovině 18. Století. Před domem č.p. 35 je socha sv., Jana Nepomuckého, barokní práce z poloviny 18. století, která je mírně zdevastovaná.

V roce 1909 byla v Buku postavena jednopatrová dvoutřídní škola. Nad dveřmi je bysta J.A.Komenského a na stěně deska padlým z 1.světové války. V současné době je budova školy opravena a je v ní mateřská škola, obecní knihovna a obecní úřad.budova OÚ a MŠ
Od roku 1908 až do začátku 1.světové války posílal každého roku rolnický spolek „Ruské zrno“ v Petrohradě do Buku mladé chovance, aby se od zdejších rolníků přiučili našemu hospodářství. 5.6.1910 zde o tom beseduje s místními rolníky pan profesor T.G.Masaryk, dokladem je pamětní deska umístěná na obecním hostinci.

V roce 1912 byl do obce zaveden elektrický proud a provedeno osvětlení obce. Na začátku druhé světové války byla kronika obce převezena do Zemského archívu v Brně, odkud byla v listopadu 1946 vrácena obci.

V roce 1945 bylo na katastru obce obnoveno pěstování chmele, byl vybudován vodovod, dokončena kanalizace a dobudována požární nádrž. V roce 1983-84 v rámci akce „Z“ probíhá výstavba chodníků.

1990: Obec Buk se stává samostatnou obcí, získává v restituci zpět 40 ha lesa. Následkem kůrovcové kalamity je 80% lesa vykáceno. Z prodeje dřeva se obec rozhodla provést plynofikaci. Byl rekonstruován obecní dům z kterého získala obec 4 byty pro místní občany. V obci působí aktivně ženy, které pravidelně cvičí v místním oddíle Sokola, dále muži, kteří hrají v okresním přeboru stolní tenis. Úspěšně působí i hasičský sbor, který byl založen v roce 1905. Také myslivecké sdružení „Podhájí“ vyvíjí úspěšně činnost.

Obec Buk má velmi dobrou dopravní obslužnost a dostačující občanskou vybavenost.