Drobečková navigace

Úvod > Obce mikroregionu > Výkleky > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva Výkleky

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva Výkleky

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1/2007 - změna
nařízení obce č. 1/2006
OZV č. 1/2005 o závazné části územního plánu obce Výkleky
OZV č. 2 /2004 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/95, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.
OZV č. 1/2003 kterou se mění obecně závazná vyhláška 2/2002
OZV č. 2/92 o nakládání s odpady
OZV č. 1/2002
Dodatek k vyhlášce č. 2/2002
Vyhláška - o požární ochraně
OZV č. 1/95 obce Výkleky o místních poplatcích
OZV-O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy

1.1.2008
15.12.2006
10.8.2005

20.12.2004
30.7.2003
20.2.2003
1.3.2003
1.3.2003
14.3.2002
14.3.2002

14.3.2002

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

zpět na Výkleky

 

 

pobecvi_footer[1].png