Drobečková navigace

Úvod > Obce mikroregionu > Výkleky

Výkleky

Obec Výkleky leží v dolince 8,5 km severozápadně od Lipníka nad Bečvou, po obou stranách okresní silnice a potůčku Kyjanka.Obec sousedí s obcí Velký Újezd,Lazníky a Lazničky. V jižní části obce stojí na návsi posazené stromy kaplička.Od roku 1976 byla obec spravována společným MNV v Lazníkách . Od komunálních voleb v roce 1992 jsou Výkleky opět samostatnou obcí s výměrou katastru 339 ha, ležící v nadmořské výšce 319m a v obci žije 254 obyvatel. V obci je vyhotovená dešťová kanalizace,plynofikace , od roku 2002 snad i vodovod. Jsou zde dvě hospody, prodejna smíšeného zboží, výrobna modelů, stolárna a výrobna těsnění, letní areál, tenisový kurt a koupání v zatopeném lomu. V obci je mateřská škola,obecní knihovna a kadeřnictví.
Obec Výkleky-prezentace obce

Znak obce a prapor obceznak obce

Polcený štít symbolizující dřívější majetkové rozdělení osady ( červeno-stříbrná kombinace vychází ze znaku olomouckého biskupství, modrá-zlatá z erbu Erazina z Boholusk, který v roce 1548 připojil část Výklek k Veselíčku ). Kamenné lomy jsou připomenuty skříženými motivy kladiva a špičáku. Z návrhu znaku obce vychází i oba návrhy praporu vytvořené v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

Historie obcekamenný kříž

V roce 1794 měly Výkleky 34 domů a 236 obyvatel , roku 1900 už 64 čísel a 392 obyvatel, v roce 1930 vzrostl počet domů na 90 a obyvatel na 453, riku 1950 to bylo 99 domů a 391 obyvatel, v roce 1980 bylo v obci 86 čísel a žilo zde 310 lidí. Při sčítání v roce 1991 bylo v obci 78 domů s 88 byty, ve kterých žilo 268 obyvatel. V lednu 1997 žilo ve Výklekách 255 občanů.

Ve středověku patřila část obce církevní kapitole a část k veselíčskému panství. Poddaní kapitolní se nazývali"Kněžáci" a poddaní veselští "Panťáci".Na kapitolní straně byla robota lehčí, na straně veselské těžší. Roku 1258 dal biskup Bruno část Výklek, která patřila ke stolnímu statku olomouckéhio biskupa, děkanství kapitolnímu, k němuž až do roku 1676 jako prebenda příslušela..Pak byla statkem kapitoly, která až do roku 1848 brala odtud výnosy.Veselská( Veselíčská ) strana patřila k Helfštýnu. Roku 1447 prodal Jiří z Kravař se zbožím Helfštýnským i tu část Výklek, která mu patřila, Vokovi ze Sovince.Při Helfštýně zůstal díl a do roku 1548, kdy Jan z Perštýna prodal Výkleky( 6 lidí ve Výklekách ) Erazimovi z Bobolusk, jenž si koupil i panství Veselské. Od toho roku patřily Výkleky k Veselíčku.kaplička

Výkleky byly přifařeny do Tršic.V letech 1819 a 1850 žádaly o přidělění do Velkého Újezda. Bylo jim však vyhověno až v roce 1884. Roku 1898 si ve Výklekách postavili na místě dřevěné zvonice na počest 50 panovnického jubilea císaře Františka Josefa I. kapli, ke cti svatého Antonína Paduánského. V kapli se sloužily i mše.Přiškolena byla ves od starodávna do Tršic, a když byla v Lazničkách zřízena škola, do Lazniček.Roku 1908 si postavili v obci dvojtřídní jednopatrovou školní budovu.

Obyvatelé se živili polním hospodářstvím a část nacházela obživu v místních lomech. První kamenolom v obci působil od roku 1862,druhý od roku 1915, další od roku 1946. Pila vznikla v roce 1948, Záložna a také chovatelské družstvo v roce 1921. V roce 1918 byly v obci 2 hostince , 3 kupci , 3 obuvníci, 2 kováři, pokrývač, kamenický mistr,2 tesaři a obchod s dřívím. Ze spolků zde působila Hospodářská besídka od roku 1907, omladina od roku 1911, Národní jednota od roku 1913, Domovina od roku 1923,hasičský sbor od roku 1928, Kamenodělnický Rudých odborů od roku 1938.kaplička

Roku 1868 vyhořelo půl obce . Od roku 1899 do 1910 zde byly časté menší požáry. Podle vyprávění pamětníků zemřeli v obci za napoleonských válek vojíni, kteří byli pochováni v trati "na Močidlech". Na jejich památku tam byla postavena boží muka.

Poprvé se obec připomíná roku 1203, což je místní falzum. Podle Hosákovy publikace "Místní jména na Moravě a ve Slezsku" se uvádí roku 1258 villa Wikleck, 1447 Wykleky atd., až 1877 Wiklek, Výkleky, v letech 1881 a 1924 již Výkleky.

Osobnostipřírodní koupaliště

Světově významná osobnost prof. Dr. Jan Calábek se narodil v roce 1903 v obci Výkleky, kde také navštěvoval obecnou školu. Rozhodující pro jeho další životní osud bylyl roky strávené na reálném gymnáziu v Lipníku nad Bečvou, které absolvoval v roce 1922. V témže roce se zapsal ke studiu na na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Později se stal vedoucím katedry botaniky na nynější Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě v Brně. Byl jedním z mála elitních žáků - vědců, ve světě prosulého prof. Dr. Vladimíra Úlehly, který mimochodem po druhé světové válce byl zakládajícím děkanem jedné z fakult vznikající olomoucké univerzity.park

Jméno prof. Dr. Calábka a tím i čestné jméno české vědy, je skutečně známo na všech kontinentech. Byl propagátorem významné badatelské metody a tou bylo využívání kinetické informace uložené na filmovém nosiči - tzv. časosběrné snímání experimentu pomocí filmové kamery. Tato metoda, kterou prof. Calábek přivedl až k dokonalosti ho proslavila na celém světě.

Současnostareál - pořádání kulturních akcí

V obci stojí školní budova, která slouží jako matateřská škola pro místní děti a dojíždějící z Lazniček a část budovy slouží jako obecní úřad. Základní školu navštěvují žáci ve Velkém Ujezdě, kam místní lidé dojíždějí také k obvodnímu lékaři.K zásobování obyvatel slouží prodejna smíšeného zboží.Podnikatelskou činnost v obci provozuje dřevomodelářská dílna, stolárna a služby obyvatelům zajišťují dva hostince a kadeřnictví. Lidé dojíždí za prací převážně do Mariánského Údolí nebo Přerova. Zvláštností obce je zatopený lom, který vlastní sdružení šestnácti podílníků. Čistá voda na dně lonu láká v letním období ke koupání.chata

Bývalou klubovnu SSM užívá nyní Český svaz chovatelů ke svým pravidelným schůzkám. Každou středu je pro čtenáře otevřena obecní knihovna. V letošním roce je naplánovaná oprava střechy a fasády na zbrojnici z roku 1930. V roce 1996 byla dokončena plynofikace celé obce , o dva roky byla zplynofikována zbrojnice a vloni kadeřnictví a klubovna. Je zde také padesát metrů vybudované kanalizace a před šesti lety bylo rekonstruováno vnitřní osvětlení mateřské školy. V roce 1996 byl vyčistěn místní potok Kyjanka. Také se podařilo odstranit zjištěný radon z mateřské školy a třech rodinných domů. V obci je nutné vybudovat vodovod, a proto v letošním roce zastupitelé získají vydané územní rozhodnutí a následně stavební povolení pro zahájení výstavby.

Ve Výklekách působí Sdružení dobrovolných hasičů a Český svaz chovatelů. Obec pravidelně v červnu pořádá hodové odpoledne a výstavu drobných zvířat. Letos v květnu proběhlo první kolo okrskové soutěže hasičů. Taneční zábavy v letních měsících pořádají místní spolky ve venkovním areálu. Zde bylo také v roce 1997 dokončeno hřiště pro hasičské soutěže.

Kultura a sport

Spolkyhasičská zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů
Je nejstarším dosud činným spolkem v obci, byl založen v roce 1928.

Prvním starostou byl zvolen Martin Šídlo, místostarostou Hynek Roháč, náčelníkem Jan Kopecký jednatelem Josef Krutílek, vzudělávatelem Št.Dřímal, pokladníkem Jan Přikryl, zbrojířem Čeněk Hnilica.
Podnáčelníkem: Ludvík Kolomazník, Antonín Zdařil
Četaři: Ignác Hajtl, Květoslav Hnilica

Byla zakoupena stříkačka, ale nebylo zbrojnice. 1. června 1930 bylo v obci první hasičské okrskové cvičení a při této příležitosti byl položen základní kámen ke stavbě hasičské budovy.
Krychlový základní kámen, na němž je vytesáno 1930, byl položen do zdi proti školní budově, Je v něm zalitá kovová skříňka, ve které je uložena listina, tehdejší kovové mince a časopisy toho dne v obci odebírané. 10. června 1931 se konala velká hasičská slavnost, otevření hasičského domu. Členové sboru se aktivně účastnili okrskových cvičení, župních slavností a pomáhali při likvidaci požáru. Pro občany pořádali odpolední výlety a plesy. V letošním roce 2001 byl při stavebních pracích na hasičské budově nalezen základní kámen, v kterém byla nalezena zmíněná kovová skříňka.

Do schránky budou přidány současné mince a tiskoviny. Ve zdi místní hasičské zbrojnice bude určeno důstojné místo pro uložení základního kamene. Sbor dobrovolných hasičů ve Výklekách patří k nejlepším hasičům v okrsku.

Český svaz chovatelůškola
9.1.1967 . Ustavující schůze chovatelů drobného zvířectva

předseda: Josef Hnilica
místopředseda: Josef Veverka
jednatel: Marcel Janalík
pokladník: Jaromír Zdařil

28. května 1967 byla uspořádána první výstava drobného domácího zvířectva ve školní zahradě. Po oba dva dny bylo deštivé počasí. Účast velká. V roce 1998 byl zvolen nový výbor českého svazu chovatelů. Předsedou byl zvolen po dlouholeté pomlce Josef Hnilica, jednatelem Jaromír Zdařil, pokladníkem Miroslav Navrátil. Po více jak třicetileté přestávce byla uspořádána 12. a 13. června 1999 propagační výstava v místním areále. Poslání výstavy je ukázat výsledky chovatelské práce členů ZO ČSCH. Bylo vystavováno 176 králíků, 89 holubů a 17 ks drůbeže. Na pravidelnou výstavu, která se koná vždy v červnu se těší vystavovatelé a chovatelé celého okolí.

Projekty a záměry

Realizované akce ve volebním období 1998 - 2002

  1. Pořízení územní plánovací dokumentace
  2. Ošetření a úprava obecní zeleně
  3. Rekonstrukce a modernizace hasičské budovy včetně zařízení
  4. Plynofikace klubovny chovatelů a kadeřnictví
  5. Zajištění opravy bývalé školy, oprava střechy, výměna oken, oprav komínů, omítek na zdech výměna okapů a svodů, vybudování nové šatny pro děti, vymalování a nátěr dveří
  6. Přestěhování knihovny do nových prostor, to vše pro kulturnější prostředí čtenářů a knihovnice

Plánované projekty v roce 2000 a 2002 1. Vybudování vodovodu v obci v četně kanalizace

  • Zajištění úpravy toku Kyjanky přes obec
  • Zpracování projektové dokumentace pro autobusovou zastávku u Koudelkového
  • Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu pěti rodinných domů
  • Rozšíření kanceláře obecního úřadu

Záměry obce

Prodej pozemku -  Ve Výklekách dne 8.11.2007

 

pobecvi_footer[1].png